Sammanträden och protokoll 2023

På denna sida hittar du 2023 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun. Här finns även länkar till sammanträden och protokoll 2022,  sammanträden och protokoll 2021, samt arkivsidorna för sammanträden och protokoll 2020 och sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2023

1 mars: Protokoll
25 april: Kallelse och handlingar
14 juni
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2023

13 februari: Protokoll
13 mars: Protokoll
11 april: Protokoll
15 maj: Kallelse och handlingar
12 juni
11 september
9 oktober
13 november
4 december

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2023

3 januari: Protokoll
24 januari: Protokoll
14 mars: Protokoll
18 april: Protokoll
23 maj: Protokoll
20 juni
19 september
17 oktober
21 november
12 december

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2023

31 januari: Protokoll
14 mars: Protokoll
18 april: Protokoll
23 maj: Kallelse och handlingar
20 juni
19 september
17 oktober
21 november
12 december

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur & utbildningsnämnden sammanträden 2023

6 februari: Protokoll
20 mars: Protokoll
8 maj: Protokoll
19 juni
18 september
16 oktober
20 november
11 december

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Vatten- och avfallsnämnden sammanträden 2023

25 januari: Protokoll
22 februari: Protokoll
22 mars: Protokoll
26 april: Protokoll
24 maj: Protokoll
14 juni
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Vatten- och avfallsnämnd
Sammanträden & protokoll