Bostadsanpassning

Ibland kan bostaden behöva anpassas för att kvarboende ska kunna uppnås. En ansökan om bostadsanpassning, enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. kan då lämnas in till kommunen. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, installera en spisvakt eller skaffa en rullstolsramp.

Biståndshandläggare ansvarar för utredning och beslutsfattande. Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer beslutet.

Vi garanterar

  • att du kontaktas inom sju arbetsdagar efter att din ansökan kommit in
  • att du får ett beslut inom tre månader under förutsättning att du lämnat kompletta uppgifter
  • IFO-receptionen i kommunhuset är tillgänglig kl. 8.00-15.00 varje helgfri vardag