Hemsjukvård

Vadstena kommun har huvudansvar för vård och omsorg som ska utföras i hemmet.

Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet styrs av tröskelprincipen. Vilket innebär att den som kan ta sig till regionens vårdinrättning (vårdcentral eller annan mottagning) ska vända sig dit.

Bedömningen om du har rätt till hemsjukvård görs av patientansvarig vårdgivare och kan innebära att hembesök görs alltifrån enstaka särskilda tillfällen, eller under en sammanhängande tidsperiod.

Vården ges av distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Du kan till exempel få hjälp med:

  • Läkemedelshantering
  • Såromläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering/habilitering
  • Vård i livets slutskede

Det är regionen som ansvarar för att tillgodose behov av läkarinsatser.