Träningsfilmer för äldre

Att hålla igång träningen är viktigt – för din balans, hälsa och ditt välbefinnande. Här presenteras enkla och lätta träningsfilmer som du med enkelhet kan följa hemma. Självklart är alla, oavsett ålder, som vill välkomna att använda träningsfilmerna.
Filmerna är indelade i tre olika kategorier: Sittande rörelser (6 övningar), Stadig och Balanserad (5 övningar) och Benstark (6 övningar).

Det är bra att försöka hitta en kontinuitet i sin träning. Försök därför att komma igång och gör styrke- och balansövningar helst tre gånger i veckan, men gärna ännu oftare. Du kan träna med alla filmerna i rad eller bara en, beroende på vad du orkar och vill.


Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Sittande rörelser 1 – ExorLive

SeniorLive. Sittande rörelser 2 – ExorLive

SeniorLive: sittande rörelser 3 – ExorLive

SeniorLive: Sittande rörelser 4 – ExorLive

SeniorLive: Sittande rörelser 5 – ExorLive

SeniorLive: sittande rörelser 6 – ExorLive

Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Stadig och balanserad 1 (beta) – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 2 (beta) – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 3 – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 4 – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 5 – ExorLive

Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Benstark 1 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 2 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 3 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 4 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 5 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 6 – ExorLive