Råd och stöd familjemottagningen

Familjebehandlarna på Råd och stöd Familjemottagningen erbjuder råd och stödinsatser samt olika behandlingsinsatser till barn, ungdomar och deras föräldrar. Ambitionen i arbetet är att hitta lösningar anpassade för varje individs unika situation.

Familjebehandlarna ansvarar för att erbjuda föräldrar råd och stöd inför, och i samband med en separation. Familjebehandlarna erbjuder bland annat samarbetssamtal, vilket är strukturerade samtal med föräldrar som behöver diskutera hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och/eller umgänge samt ekonomi. Överenskommelser görs utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Barn erbjuds egen samtalskontakt om behov finns.

MiniMaria är en samordnad mottagning för unga med risk, missbruk eller beroendeproblem av alkohol och/eller droger. Vadstena ingår i ett samverkansavtal med flera kommuner som har en gemensam MiniMaria-mottagning som ligger i Mjölby. På MiniMaria erbjuds samordnat stöd, vård och behandling för att ge förutsättningar för ett liv utan missbruk och samtidigt ge ökat välbefinnande och livskvalitet till ungdomar/unga vuxna och deras familjer.

Vi garanterar

• att du oavsett ärende får en tid för samtal inom 15 arbetsdagar
• att ditt barn vid behov erbjuds egen samtalskontakt inom 15 arbetsdagar efter överenskommelse med vårdnadshavare
• att du som är ung och har risk, missbruk eller beroendeproblem av alkohol och/eller droger ska erbjudas ett nybesök inom 3-5 dagar från första kontakt med MiniMaria