S:t Persskolan byggnad

Dags för flytt av material från S:t Persskolan

I morgon den 2 juni kommer första flytten av material ske från S:t Per ner till Birgittaområdet.
Det kommer sedan att ske flytt av material kontinuerligt fram till den 22 juni.

De stora flyttlassen (allt från klassrummen med mera) kommer att ske efter skolavslutningen den 15 juni. Men för att hinna flytta allt innan skolans personal går på ledighet måste vi påbörja flytten redan nu.

När flytt av material sker under skoltid kommer vi avgränsa område med ett staket så att eleverna inte kan utsättas för fara utan att de kan vara säkra på skolgården. Staketet är mobilt och vi kommer att flytta på det utifrån viket behov som finns.

Suzanne Stråkander Rockler
Samordnare för skolprojektet