När föräldrar lämnar och hämtar sina barn ska det göras på P-platsen mellan skolan och vårdcentralen.

Här kan du hämta och lämna vid nya skolan

Eleverna från S:t Persskolan börjar snart sitt läsår på gamla Vadstenagymnasiet. Här är vad som gäller vid hämtning och lämning med bil vid skolan, samt om du lämnar med cykel eller till fots.

De föräldrar som lämnar och hämtar sina barn ska använda den parkeringsplats som finns mellan skolan och vårdcentralen.

Det är inte tillåtet att åka ner till grindarna på Jungfruvägen. Där råder nu förbud att stanna.  Undantaget är skolskjutsarna som har sin hållplats där.

OBS, även cyklister och gångtrafikanter bör undvika ingången från Jungfruvägen, då det finns risk att man hindrar busstrafiken och orsakar fara.
Det finns andra grindar in till skolområdet.

Vi vill inte heller ha biltrafik ner till skolan via Klosterängsvägen, då det kan leda till trafikproblem i området.