Andreas Müller i den spektakulära bildsalen på översta våningen.

Nu har elever och personal hittat sin vardag i Birgittaskolan

Nu har första terminen gått på Birgittaområdet för elever och personal från Petrus Magniskolan. “Vi har bott in oss och hittat vår vardag”, säger rektor Andreas Müller.

Skolprojektet rullar vidare. Renoveringen av Petrus Magni skola har börjat och ska vara klar till höstterminen 2025.

Under sommarlovet tidigare i år flyttade årskurs 1-3 tillbaka till S:t Persskolan för att lämna plats för årskurs 7-9 i de temporära lokalerna i gamla Birgittaskolan.
Starten blev inte den bästa.
– Vi hade otur, för redan första veckan lade ventilationen av. Det tog ett tag att få ordning på och var jobbigt för både elever och personal, konstaterar Andreas Müller.

Det uppkom också en del oväntade problem. Som att akustiken i lokalerna försämrades av elevernas plåtskåp. Ljudet studsade och det blev slamrigt. Det åtgärdades med akustikplattor och lister i dörrkarmarna.
– Det är en sådan sak som inte går att förutse. Det dyker alltid upp oväntade saker som behöver ordnas, säger Suzanne Stråkander Rockler, projektledare för Skolprojektet.

Utrymme utanför en kemisal med dusch och teknisk utrustning

Inne i modulerna finns möjlighet för laborationer.

Den största utmaningen med att flytta årskurs 7-9 var, enligt henne, att få till salarna för de naturvetenskapliga ämnena. Dessa är inrymda i två modulbyggnader som hyrts för de två läsåren.
– Det har gått bra, vi har fått till ett fungerande kemilabb och allt som behövdes.

Flytten av Petrus Magniskolan var överlag lite mer komplex än när S:t Per skulle ner till Birgittaskolan, med tanke på att det behövdes en del specialutrustade salar. Utöver de nämnda naturvetenskapliga modulerna, så har det skapats salar för bland annat träslöjd och hemkunskap i de befintliga byggnaderna.
– Det var mycket som behövde fixas, med tanke på den el och teknik som behövdes, säger Susanne Stråkander Rockler.

Andreas Müller är glad över det engagemang som eleverna visade när skolans bildlärare föreslog att de skulle få måla väggarna.
– Varje klass fick skildra kända konstverk. Det blev jättebra!

Suzanne Stråkander Rockler och Andreas Müller i en trappa i skolan.

Eleverna har själva fått måla väggarna i korridorer och trapphus.