Modulbyggnader som ska användas som skolsalar.

Det krävs två moduler som komplettering när verksamheten från Petrus Magniskolan flyttar till Birgittaskolan.

Dags för ny etapp av projektet

Under sommaren är det dags för skifte. S:t Persskolans elever, som tillbringat ett läsår på den tillfälliga Birgittaskolan , kommer till höstterminen att återvända till sin nyrenoverade skola i innerstaden.

“Det blir några intensiva veckor”, berättar projektledaren Suzanne Stråkander Rockler.
Vecka 26-27 går flytten från Birgittaskolan till S:t Persskolan, vecka 28-29 ska Petrus Magni skola att flytta ner till Birgittaområdet. Där kommer verksamheten sedan att bedrivas under två läsår.
Ursprungligen planerades för ett år. Orsaken till att det inte blir så är att det asbest-saneringen i de nuvarande lokalerna blir mer omfattande än beräknat.
“Saneringen kommer att påbörjas i slutet av augusti”, berättar Stråkander Rockler.Inför att årskurs 7-9 börjar på Birgittaskolan iordningställs två modulbyggnader, som ska användas för undervisning i NO-ämnen som kemi och fysik.Lärarna börjar att förbereda för terminsstart när de är tillbaka efter sommarlovet i början av augusti.Det kan nämnas att Kulturskolan kommer att finnas kvar på Birgittaområdet i ytterligare två år.