Jan Öholm, projektledare skolprojektet

Jan Öholm, projektledare skolprojektet

Nu tar vi nästa steg med Skolprojektet

På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om Skolprojektets fas ett, och godkände projektets omfattning och budget. Beslutet innebär också att nu påbörjas detaljplaneringen av fas två med upphandlingar och vägen fram till såväl renoveringar som nybyggnationer. Nästa, och sista, anhalt är kommunfullmäktige 24 november.

I Skolprojektet ingår:

  • Renovering av Katarina-, Petrus Magni- och Sankt Perskolornas byggnader.
  • Renovering av förskolan Gullvivan
  • Renovering av sporthallen vid Petrus Magni-skolan.
  • Ett helt nyproducerat kök och matsal till Petrus Magni- och Katarinaskolan.

Jan Öholm, som är projektledare för Skolprojektet har sedan 1980 har arbetat inom entreprenadbranschen, där han de senaste 15 åren har arbetet som egen företagare. Under den tiden har Jan byggt och renoverat minst 25 skolor, vunnit det stora samhällsbyggnadspriset och anlagt Sveriges längsta flygfältsbana på 3300 meter på Örebro läns flygplats.

Nu tar sig Jan an Skolprojektet, ett projekt som vid första anblick inte skiljer sig från andra projekt när det gäller beslutsprocess och samverkan mellan verksamheter och politiker. Men vid en närmare titt syns en tydlig förankring i Vadstena kulturhistoriska arv.

Du har en lång erfarenhet av liknande projekt, vad ser du är unikt med Skolprojektet?
– Det som skiljer det här projektet är de kulturella värdena. Två av de tre skolorna, St Per och Petrus Magni, är klassade som kulturminnesprojekt och de båda har ju otroligt stora kulturella värden. Ta till exempel den äldsta byggnaden, St Pers A-hus, där får vi inte bara slänga dit nya fönster utan de ska repareras. De är gamla och fina, vilket är speciellt. Även Petrus Magni är väldigt unik med de fantastiska taken, hur de böljar och liksom tar upp ljudet i en gammal kåk. Man visste redan vad man gjorde på den tiden… Det, det är unikt för det här projektet. Och ska bli kul!

Vad behöver man tänka på då man renoverar i sådana byggnader?
– Ja alltså, det är lätt att trampa i klaveret i sådana projekt. Man säger ”Vi river bort det där” eller ”vi bevarar inte det där” fast det har ett stort bevarandevärde. När jag presenterade förslaget för kommunstyrelsen idag var budskapet tydligt från vår sida, vi kommer inte att ta den lätta vägen och säga att vi ska ha ett klassrum här och här, vilket skulle innebära att vi behöver riva bort den och den väggen. Dels så visste vi ju att i och med att det är kulturmärkt att vi inte får men också att det är en utmaning för verksamheterna att ha det mantrat på sig. I våra ritningar är ingen vägg flyttad, men det är nya ytskikt. Det måste man byta ut, det har ju sin livslängd. Men rumsbildningen har vi inte förändrat speciellt mycket. Det budskapet har vi förmedlat väldigt tydligt och det har anammats. Det är jag väldigt glad för. Det är bra jobb av verksamheterna att förstå det. Vi måste anpassa pedagogiken utifrån möjligheterna på skolan, och det har vi gjort!

Vill du berätta lite mer om Petrus Magnis nyproducerade kök?
– Köket kommer att ha kapacitet att producera lite styvt tusen portioner. Köket kommer också att ha det som kök skall ha enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nämligen ett beredskapsläge. Man ska ha vatten för sju dygn och man ska ha reservkraft el för sju dygn så att man kan producera mat. Här produceras det även mat för tätortens äldreboenden och hemtjänst, och andra enheter som behöver käk därifrån. Och det ska man kunna göra även vid kristid.

När är det beräknat att det här ska vara färdigt?
– Som det ser ut nu så har jag satt upp en byggtid på 34 månader, från och med den 1 november. Det finns många små vägskäl där. Bygglov, evakueringsfrågorna, vilken följd vi ska ha. Ska vi starta flera byggen samtidigt eller ska vi ta en i taget? Det är massor med sådana där logistiska frågor. Nu när vi har fattat beslut om fas ett ska vi ta fram ett underlag om logistik till politiken och fatta beslut om fas två.

Vad kommer att vara den största utmaningen för Skolprojektet?
– Hur bra än alla kalkyler är, så är den stora faran konjunkturen. Det är inte hur mycket brädan kostar utan det är konjunkturen som kan lägga sig som blöt filt över alla projekt. Skulle vi bygga allt nu, då vet vi ganska mycket om hur konjunkturen ser ut, men om vi drar ut det över 34 månader så vet vi ganska lite efter 12 och 24 månader, hur ser det ut då? Det kan vara kanonbra läge att handla upp, eller så är det en vråltopp och ingen vill ens lämna pris. Det är svårt. Det är utmaningen i projektet.


Projektgruppen

Skolprojektet är stort och berör flera förvaltningar i Vadstena kommun, i samverkan med externa entreprenörer. Styrgrupp är KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott), Kommundirektören, ekonomichefen samt projektledaren. Projektgruppen består av projektledaren, arkitekter, bildningschefen, lokalförvaltaren, VfAB, rektorer, samhällsbyggnadsförvaltningen och biträdande Kommundirektören.

Angående de tidigare planerna

“Vadstena kommun har under en längre tid sett behov av nya eller renoverade skollokaler och ett nytt centralkök. Mellan åren 2015 och 2020 arbetade kommunen utifrån tanken att bygga en helt ny skola på den så kallade Cirkusplatsen, vid Petrus Magni skola. De planerna fick ett abrupt slut när Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen på grund av ett processfel.”

Kommunen fick då tänka om, och blickarna riktades istället mot de tre befintliga skolorna och en plan för att renovera dessa har nu tagits fram.

Martin Berry, biträdande kommundirektör