Mandatfördelning

Mandatperioden för kommunfullmäktige är fyra år och antalet ledamöter varierar beroende på kommunens storlek. Kommunfullmäktige i Vadstena har 35 ledamöter och 20 ersättare (vanligtvis 21) .

Så här är platserna fördelade mellan partierna efter valet 2018:

Moderaterna 8

Socialdemokraterna 8
Konsensus 8
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 2*
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Utan partitillhörighet 1*

* Sverigedemokraterna hade 3 mandat direkt efter valet 2018, men ett av dessa är nu för ledamot som valt att stå utan partitillhörighet.

Majoritet

I Vadstena kommun har Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat koalition. Tillsammans har partierna 18 mandat och majoritet i Vadstenas kommunfullmäktige.

Opposition

Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har en valteknisk samverkan. Tillsammans har partierna 6 mandat i kommunfullmäktige.

Konsensus (8 mandat) och Sverigedemokraterna (3 mandat) är inte med i något samarbete.