Svårt ekonomiskt läge – kommunen tittar på besparingar

Snabba, negativa ekonomiska förändringar i spåren av kriget i Ukraina ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och i de flesta regioner. Så även i Vadstena.

Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat skriver SKR i sin ekonomiska rapport.
Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år, trots åtgärder. Vadstena kommun har en reserv som hjälper till, men den räcker inte fullt ut.
– För att uppnå ett nollresultat behöver vi börja minska våra kostnader med cirka 11 miljoner kronor så att vi når en full effekt av åtgärderna år 2025, förklarar ekonomichef Birgitta Calén.

Skolprojektet går vidare

– Besparingen åstadkommer vi genom att skjuta fram de investeringar som går, undantaget det påbörjade skolprojektet samt att omprioritera vissa statsbidrag.  Därutöver har förvaltningarna sett över sina verksamheter och föreslagit förändringar baserat på vad som de bedömer är möjligt utan att det inverkar på grunduppdragen säger kommundirektör Madeleine Andersson.

Kommunstyrelsen beslutade om nya ekonomiska ramar vid veckans möte och nämnderna kommer att göra sina prioriteringar utifrån de nya förutsättningarna i september.

– Vi har en politisk enighet i kommunstyrelsen kring förutsättningarna och budgetramarna och det känns förstås bra, kommenterar kommunstyrelsens ordförande, Peter Karlsson (M) och fortsätter:

– Omvärldsläget påverkar hela Sverige och även vår situation och gör att vi har lite mindre pengar att fördela till nämnderna. Det är svårt att förutse utvecklingen. Vi lägger i första hand våra resurser på skola, vård och omsorg och värnar särskilt om våra gamla och unga.