Allmänhetens frågestund

Till kommunfullmäktiges sammanträden välkomnas frågor från allmänheten. Anmäl din fråga till Allmänhetens frågestund i förväg.

Följande gäller för Allmänhetens frågestund:

För att kunna få en fråga behandlad och besvarad måste den anmälas senast fem dagar innan sammanträdet äger rum. Frågor ska avse ämnen som får behandlas av fullmäktige. Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte var anonym. Du kan välja att ställa sin fråga till organisationen eller till en namngiven person.

Du anmäler enklast frågan genom ett skicka ett mejl till oss

Så här går det till

  • Frågestunden startar direkt efter att sammanträdet öppnats. Du måste närvara vid frågestunden för att få svar.
  • Frågeställaren eller ordförande läser upp frågan innan den besvaras.
  • Om du behöver tolk, måste du meddela detta till kommunen senast en vecka före sammanträdet.