Nya riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser

Riktlinjerna för markupplåtelse på offentliga platser har reviderats och klubbats av samhällsbyggnadsnämnden.

Den offentliga platsen tillhör alla och den är allmänhetens plats, men kan tillfälligt brukas
för annat ändamål. De reviderade riktlinjerna är framtagna för att ge stöd till de som önskar nyttja offentlig plats i Vadstena kommun.
De ska också underlätta för samhällsbyggnadsförvaltningen vid handläggning och yttrande till polismyndigheten.

Vad är en offentlig plats?
Offentliga platser i Sverige är enligt ordningslagen allmänna vägar, gator, torg, trottoarer,
parker och platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.
Det finns även andra områden som enligt Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun jämställs med offentlig plats, till exempel kommunens badplatser och friluftsområden. Den offentliga platsen ägs oftast av kommunen

Enligt Ordningslagen krävs i princip alltid polismyndighetens tillstånd för användande av offentlig plats. Ansökan ska göras på en särskild blankett som finns hos polisen eller via polisens e-tjänst. Kommunen fungerar som remissinstans åt polisen.

Innan ansökan skickas till polisen är det lämpligt att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen i Vadstena kommun för att kontrollera att val av plats och utformning är lämplig.
Tänk på att handläggningstiden kan variera både hos kommunen och Polismyndigheten, så var ute i god tid

Nedanför kan du läsa riktlinjerna i sin helhet. Du kan bland annat få information om vad som gäller för torghandeln, gatumusik, evenemang, uteserveringar och gatupratare.