Del av Motalagatan med hus på båda sidorna

Snart tillåtet med cykeltrafik från båda håll på del av Motalagatan

I fjol infördes enkelriktad trafik på Motalagatan, sträckan mellan Kyrkogatan/Skänningegatan och Östra Rännevallen. Nu öppnas gatan åter för cykling från båda håll.

Istället har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att införa förbud för trafik med motordrivet fordon på samma sträcka. Det vill säga i östlig riktning, in mot centrum.

Det var när åtgärden från förra året utvärderades, som samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att lösningen inte blev optimal utifrån cykelperspektivet.

Stopplikt i korsning

Samtidigt som denna förändring börjar gälla, så införs stopplikt för all trafik vid korsningen Kyrkogatan/Skänningegatan (i riktning mot centrum).

Den nya föreskrifterna träder i kraft den 15 december.