Området Öster om Tycklingevägen har nu fått namnet Karlsfrid.

Beslutat: Detta blir namnet på nya stadsdelen

Just nu pågår förberedelserna med att förbereda för nybyggnation öster om Tycklingevägen. Och nu är det klart vad det nya området ska heta.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände vi sitt senaste sammanträde att namnet för det aktuella detaljplaneområdet, DP 83, blir Karlsfrid.

Namnet Karlsfrid hade föreslagits i samråd med kultur- och utbildningsförvaltningen och härstammar från den närliggande gård som finns öster om området. Gårdsägaren är tillfrågad och har gett sitt samtycke till användningen av namnet.