Skolprojektet: Nu ställer vi om för renovering hösten 2022

Vadstena kommun ska renovera samtliga grundskolor i kommunen med start hösten 2022. Först ut att få ett ansiktslyft är St. Perskolan som kommer återgå till en F-3 skola efter genomförd renovering. Nu pågår ett intensivt arbete med att iordningställa en alternativ skolmiljö för våra elever till hösten.

Vi kommer använda oss av Birgittaområdet som ett samlat skolområde under tiden för renoveringarna för förskoleklassen till årskurs 3. Där finns förutsättningar för att bedriva grundskola och fritidshem. Eleverna kommer även äta mat och ha gymnastik på området.

För att Vadstenagymnasiets lokaler ska kunna iordningsställas till hösten 2022 kommer kulturskolans verksamhet flytta till huset mittemot (se kartan/bilden här nedanför). Detta kommer ske under vecka 8 för de som spelar instrument. Dans och Bild & Form fortsätter i nuvarande lokaler tills ny sal är iordningsställd på området.

Vi arbetar intensivt för att detta ska fungera så smidigt som möjligt för alla, där barnens och personalens behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Aktuell information till vårdnadshavare och personal kommer publiceras löpande via vår webbplats för skolprojektet och på Schoolsoft. Viktigt att alla ska känna sig trygga och väl informerade inför skolstarten.

Johan Wernström, bildningschef Vadstena kommun

Vi arbetar också intensivt med att planera och iordningsställa en trygg och säker utemiljö för alla.

Stort tack för er förståelse.

Johan Wernström
Bildningschef på Vadstena kommun

Skolprojektet renoveringskarta