Sankt Persskolan

Information gällande flytt av verksamheter från Sankt Persskolan

Nu börjar det att hända saker kring skolprojektet och renoveringen av våra skolor. Kulturskolan har delvis flyttat in i nya lokaler på Birgittaområdet – Birgitta College gamla lokaler. Det är de instrumentala delarna som i dagsläget har flyttat. Bild och form och dansen flyttar till Birgittasalen under våren.

Fritids flyttar under påsklovet, vecka 15, till Birgitta College gamla lokaler. Under våren ska barnen att lämnas på Sankt Persskolan och att äta sin frukost där. Efter skolan kommer barnen att gå tillsammans med personal ner till Birgitta-området och där kommer de att äta sitt mellanmål. Fritidsbarnen ska hämtas på Birgittaområdet.

Efter skolavslutningen kommer Sankt Persskolan att flytta ner till Birgittaområdet. Då kommer förskoleklass och årskurs 1-3 att flytta med. Det innebär att all verksamhet som normalt bedrivs på Sankt Persskolan startar höstterminen på Birgittaområdet och att renoveringen av Sankt Persskolan då kan påbörjas.

Suzanne Stråkander-Rockler
Projektsamordnare för Skolprojektet