Saneringsarbete i S:t Persskolan

Renoveringen av S:t Persskolan i Vadstena är tänkt att påbörjas hösten 2022. Med anledning av att vi har ett saneringsbehov av gamla byggmaterial har vi för avsikt att smygstarta saneringsarbetet från v.17 i hus B. Arbetet kommer att inledas på övervåning och i källarplanet – där inga barn vistas. Saneringen kommer att fortsätta under sommarlovet med övriga plan i huset samt hus A och hus C. Saneringsarbetet beräknas färdigställas v.32. Arbetet sker skyddat och säkrat så att inget kommer sprida sig i husen där barnen vistas.

Gällande evakueringslokalerna på Birgittaområdet

Måndag vecka 25 kommer arbetet med att flytta lekutrustning från S:t Persskolans skolgård till Birgittatorget starta. Lekutrustningen kommer stå klar på den nya skolgården måndag vecka 28. När markarbete pågår skärmas arbetsplatsen av och fritisbarnen kan leka på resterande ytor av skolgården.

Vid frågor kontaktas Suzanne Stråkander-Rockler
Samordnare Skolprojektet