“En arkitektonisk upplevelse”

De tre skolorna i Vadstena innefattar byggnader som uppförts, ändrats och kompletterats under mer än 150 år. Så som byggnaderna är utformade är det därför möjligt att utläsa de ideal och tankar som speglade synen på skolans roll i samhället över en längre tid. Detta innebär flera utmaningar när lokalerna nu ska anpassas efter dagens behov samtidigt som de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena ska värnas. Här nedan kan du läsa mer om skolbyggnadernas historia och deras värdeskapande karaktärsdrag.