Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom

Från och med måndag den 22 november rekommenderas alla från förskoleklass och uppåt testning vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Gemensamt för alla är att stanna hemma och isolera sig vid symptom.

Orsaken till rekommendationen är enligt Folkhälsomyndigheten dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att myndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Region Östergötland följer de nya rekommendationerna.

Förskolebarn erbjuds testning

Region Östergötland har tidigare endast testat barn under 13 år utifrån medicinska bedömningar, som en del av smittspårning och när de varit ute och rest. Men nu erbjuds även övriga barn från förskoleklass och uppåt provtagning tidigast 48 timmar efter sjukdomsdebut.

Det är fortfarande mycket viktigt att alla personer inklusive barn och ungdomar stannar hemma vid symptom på luftvägsinfektion. Alla som ännu inte vaccinerat sig uppmanas också att ta emot erbjudandet om vaccination och på så sätt förhindra allvarlig sjukdom och minska fortsatt smittspridning

Rekommendationen att testa sig vid symtom gäller oavsett om man är vaccinerad eller ej, men personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Läs hela nyheten på region Östergötlands webbplats

Läs nyheten  på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det här gäller från och med 22 november

Vilka rekommenderas att provta sig?

  • Alla från förskoleklass och äldre som har symtom som kan vara covid-19 och där det gått minst 48 timmar. Gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte.
  • Personer utan symtom där någon i hushållet insjuknar i covid-19.
  • Alla ovaccinerade personer som reser in från ett annat land än Norge, Finland, Danmark eller Island, oavsett symptom eller inte.

Vilka ska inte provta sig?

  • Barn yngre än de som går i förskoleklass.
  • Personer som har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna.

Provtagning bokas som tidigare via 1177.se.