Nya rekommendationer för provtagning och karantän

Nu gäller nya förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk i covid-19. Här finns även information om nya rekommendationer för provtagning.

Om någon i hushållet insjuknar i covid-19

Folkhälsomyndigheten ändrar förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk i covid-19. Vissa grupper undantas från regeln att stanna hemma om någon i hushållet är sjuk, om man själv är symtomfri.
Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du är sjuk, eller har varit nära eller bor med någon som är sjuk. Du kan också läsa om vad som gäller för barn och ungdomar.

Läs om vilka regler som gäller för dig i Östergötland på 1177 Vårdguiden Östergötland

Läs nyheten om ändrade förhållningsregler på krisinformation.se publicerad 20 januari

Vem ska boka provtagning?

• Du som har symtom och arbetar inom hälso-och sjukvården eller inom äldreomsorg.
• Du som har symtom och inte kan jobba hemifrån
• Du som har symtom och går i förskoleklass, grundskolan eller gymnasiet

Även nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet kan behöva provtas vid symtom. Ansvariga för verksamheten ska då vända sig till Länsstyrelsen för bedömning.

Läs mer hur du bokar tid för provtagning för covid-19 på 1177.se

Hur länge ska du stanna hemma vid symtom?

• Stanna hemma i 5 dagar. Det gäller både vid positivt PCR-test, snabbtest eller om du inte har tagit något test. Om du efter 5 dagar känner dig frisk och har varit feberfri de senaste 48 timmarna kan du gå tillbaka till jobb eller skola.
• Förskolebarn ska stanna hemma vid symtom och kan gå tillbaka när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Undantag från reglerna om hushållskarantän görs nu för de som bor i samma hushåll som någon med bekräftad smitta men är symtomfria. De kan gå till jobb eller skola om de har fått tre doser vaccin eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna. Samma sak gäller dem som har nyckelfunktioner i samhällsviktig verksamhet enligt den lista som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram. Undantaget gäller bara för jobb och skola och inte för fritidsaktiviteter.

Läs mer på 1177 Vårdguiden Östergötland, om vad gäller om du är sjuk, varit nära eller bor med någon som är sjuk