8 december: Nya åtgärder för att minska smittspridningen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya åtgärder för att minska den återigen ökande smittspridningen. Åtgärdsplanen består av tre steg där det första införs nu, och de två andra kan komma att införas om läget förvärras ytterligare. Se till att du håller dig uppdaterad om vad som gäller just nu.

Detta gäller från den 8 december (gäller alla, vaccinerad som ovaccinerad)

  • Arbetsgivare ska möjliggöra för anställda att i viss mån arbeta hemifrån. Åtgärder ska vidtas för att personal ska kunna hålla avstånd och undvika större samlingar.
  • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
  • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar samt vidta smittskyddsåtgärder.
  • Undvik trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. Detta gäller både långväga och korta resor oavsett färdmedel.
  • Serveringsställen ska undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder. Till exempel begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra samt använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
  • Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

Sedan tidigare gäller följande allmänna råd:

Läs mer

Detaljerad information om restriktionerna 8 december – Folkhälsomyndigheten

Vad gäller just nu- Krisinformation.se