Covid-19 efter den 9 februari

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari.

Vissa råd och rekommendationer finns dock fortsatt kvar.

Råd och rekommendationer

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Stanna hemma? Frågor och svar 1177.se

Särskilt råd till ovaccinerade

Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal, patienter och omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19


Läs mer

Regeringen: “Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022”
Folkhälsomyndigheten: “De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari”
Krisinformation.se: “Restriktioner tas bort 9 februari”