Från den 23 december: fler åtgärder för att minska smittspridningen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om att vidta steg två i åtgärdsplanen för att minska den återigen ökande smittspridningen av covid-19.

Detta gäller från den 23 december:

 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • På krogar och restauranger införs krav på sittande servering och en meters avstånd mellan sällskapen.
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.  För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på en yta om10 kvadratmeter per person.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Undantag för allmänna sammankomster: Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning (tom 16/1). Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.

Därtill gäller även från den 24 december:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Obligatorisk platsbokning för långväga kollektivtrafik, dvs enbart sittande resenärer tillåts
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Så påverkas kommunens verksamheter

 • Simhall, biblioteket och sporthallen håller öppet med anpassning till de rådande restriktionerna vad gäller antal personer/yta. Håll avstånd och följ de  uppmaningar som ges för varje verksamhet och lokal.

Föreningar hänvisas till att utgå från de allmänna restriktionerna.

 • Politiska sammanträden sker digitalt under januari.

Läs mer

Smittskyddsåtgärder från den 23 december – Regeringens webbplats

Detaljerad information om restriktionerna 23 december – Folkhälsomyndigheten

Vad gäller just nu- Krisinformation.se