Covidbevis vid större arrangemang inomhus från 1 december

Från och med den 1 december måste arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus vidta vissa åtgärder mot smittspridning. Som till exempel möjlighet för deltagarna att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.

Arrangörer kan också välja att alla som deltar i evenemanget ska visa vaccinationsbevis, om evenemanget är inomhus och fler än 100 personer deltar. Om deltagarna inte behöver visa upp vaccinationsbevis ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas av arrangörerna istället:

  • deltagarna ska ha anvisad sittplats,
  • sällskap ska bestå av max åtta personer,
  • sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Ni kan läsa mer om vad som gäller på:

Folkhälsomyndigheten:
Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning och vårdbelastning
Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december
Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Länsstyrelsen Östergötland:
Tillsyn utifrån covid-19-lagen

Polisen:
Nya regler kring sammankomster från och med den 1 december
Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar