Besöksförbudet upphör – nya besöksregler

Från och med 1 oktober 2020 är du åter välkommen att besöka din närstående som bor på ett särskilt boende för äldre.

Vi är glada över att från den 1 oktober kunna ge ökade möjligheter för mer social samvaro. Från kommunens sida  har vi nu genomfört en rad anpassningar i våra verksamheter för att säkra våra besöksrutiner så att vi kan göra ditt besök så bra och så säkert som möjligt. Kommunen fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som säger att du ska stanna hemma vid minsta symtom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Vadstena kommun kommer även fortsättningsvis göra allt vi kan för att skydda våra äldre och förhindra smittspridning. Därför är det viktigt att du läser, förstår och följer våra riktlinjer för besök.

Har du frågor eller funderingar? Vänd dig till din kontaktperson eller ansvarig enhetschef för boendet.

Inför ditt besök:

 • Stanna hemma om du har symptom, även om det bara är mycket lindriga symptom.
 • Ring avdelningen i god tid och berätta när du tänkt komma. Besök kommer i första hand att ske i vårt besöksrum. Om det är upptaget sker besök på den boendes rum.
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd. Vi rekommenderar max två besökare åt gången.
 • Tvätta händerna med handsprit innan du går in. Vi vädjar även till dig att använda de visir som kommunen erbjuder. (Vår personal hjälper till med hanteringen.)
 • Inga besök får ske i samband med avdelningens måltider.
 • Vid misstänkt eller konstaterad smitta på avdelningen kan lokala besöksstopp komma att införas. Detta sker i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare och smittskyddet.

Under ditt besök:

 • Ring avdelningen när du kommer för ditt besök. Invänta att personal möter upp dig vid huvudentrén.
 • Tänk på att tvätta händerna eller använda handsprit även under ditt besök.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vistas inte i våra gemensamma lokaler på avdelningarna.
 • Använd telefon eller trygghetslarmet om det uppstår frågor och om du behöver prata med personal.
 • Försök begränsa ditt besök till en timme.

Efter ditt besök:

 • Ring till avdelningen eller använd trygghetslarmet för att tillkalla personal. De följer besökare ut.
 • Kasta visiret i anvisad papperskorg och tvätta händerna med handsprit.

Umgås gärna utomhus

Vi rekommenderar att du och dina närstående umgås utomhus, gå gärna ut under besöket om ni vill och om vädret tillåter.

Var uppmärksam på ny information

Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar, förstår och följer informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och farlig. Tack för att du tar ditt ansvar och fortsätter följa rekommendationerna. Du hittar den senast uppdaterade informationen på vår webbplats www.vadstena.se/corona och på www.folkhalsomyndigheten.se