Teckentolkning och lätt svenska

Information om det nya coronaviruset teckentolkning och lätt svenska

Här finns hjälpsamma länkar för dig som behöver stöd med teckentolkning och lättsvenska. Länkarna kan också vara en hjälp för anhöriga eller olika typer av verksamheter där det kan finns personer som har svårt att ta till sig den ordinarie samhällsinformationen.