Aktuell lägesbild kommunen

Uppdatering 22 september

Avveckling restriktioner, steg 4, den 29 september

I takt med att alltfler nu är vaccinerade lyfts ytterligare pandemirestriktioner bort den 29 september. Med anledning av det kommer arbetet i kommunens krisledning, som varit aktiverad i ca ett och ett halvt år, nu att avslutas. Den här sidan kommer därför inte längre att uppdateras regelbundet. Vadstena kommun fortsätter dock att samverka i de etablerade nätverken och beredskap finns för att snabbt starta upp krisledningsarbetet igen om situationen förändras.

Fortsätt vara rädda om varandra och håll dig uppdaterad med den senaste informationen från myndigheterna. Särskilda råd och restriktionen för ovaccinerade kvarstår efter den 29 september.

Covid-19 information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokal lägesbild från den 16 september

  • Kommunens verksamheter har ett normalt läge utan covid-19 påverkan.
  • Smittspridningen i kommunen generellt är låg, men en viss ökning kan ses i länet. Vissa lättnader har gjorts och fler kommer att lyftas från och med den 29 september. Allmänheten uppmanas dock fortsatt till försiktighet och till att hålla avstånd och undvika trängsel. Det här gäller just nu
  • Det finns många lediga tider för vaccination. Om du av olika anledningar ännu inte vaccinerat dig uppmanas du att göra det. Följ instruktionerna i det vaccinationserbjudande som du fått av region Östergötland för att boka tid. Flest lediga tider finns på de stora vaccinationscentralerna. Information om vaccination på 1177.se
  • Kommunens miljöinspektörer gör regelbundna tillsyner på restaurangerna under september.
  • Kommunen får statistik från Region Östergötland som rapporterar det aktuella läget i länet vad gäller antal smittade på kommunnivå. Redovisningen omfattar endast antalet patienter med covid-19, som vårdas vid länets sjukhus, och antalet positiva provsvar. Det finns även vaccinationsstatistik fär länet inkluderad. Statistik från Region Östergötland.

Verksamheter och kommande evenemang

  • Simhallen är öppen, med vissa anpassningar. Under hösten är dock barngrupperna för de yngsta barnen där föräldrarna är med pausade, eftersom det blir för mycket folk samtidigt i bassängen och i omklädningsrummen.
  • Fritidscentrum har startat upp sin verksamhet igen.
  • Prideparaden genomförs den 18 september, med anpassningar i antal aktiviteter.

Ytterligare information

Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se.

För information om sjukvårdsrådgivning och provtagning besök 1177.se

Om vaccin på 1177.se

Frågor och svar om vaccin Folkhälsomyndigheten

Har du allmänna frågor om vaccin kan du även ringa den nationella telefonlinjen 113 13.