Aktuell lägesbild kommunen

Här publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter. Sidan kommer att uppdateras i anslutning till genomfört stabsmöte, vilka under sommaren hålls varannan vecka.

Lokal lägesbild 22 juli

  • Kommunens verksamheter har ett normalt läge utan påverkan.
  • Smittspridningen i kommunen generellt är relativt låg, men allmänheten uppmanas fortsatt till försiktighet och till att hålla avstånd och undvika trängsel. Det här gäller just nu
  • Det finns många lediga tider för vaccination. Följ instruktionerna i det vaccinationserbjudande som du fått av region Östergötland för att boka tid. Flest lediga tider finns på de stora vaccinationscentralerna. Information om vaccination på 1177.se
  • På 1177.se  kan du se den detaljerade vaccinationsplanen och preliminär tidsplan för vaccinering av de olika grupperna.
  • Kommunen får statistik från Region Östergötland som rapporterar det aktuella läget i länet vad gäller antal smittade på kommunnivå. Redovisningen omfattar endast antalet patienter med covid-19, som vårdas vid länets sjukhus, och antalet positiva provsvar. Det finns även vaccinationsstatistik fär länet inkluderad. Statistik från Region Östergötland.

Ytterligare information

Folkhälsomyndigheten och krisinformation.se.

För information om sjukvårdsrådgivning och provtagning besök 1177.se

Om vaccin på 1177.se

Frågor och svar om vaccin Folkhälsomyndigheten

Har du allmänna frågor om vaccin kan du även ringa den nationella telefonlinjen 113 13.