Kommunens krisledning

Vadstena kommun följer och bevakar utvecklingen av coronapandemin. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera smittspridning.

Kommunens ansvar är att:

  • se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.
  • ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda samt elever i grundskolan utifrån att de har arbetsplikt och skolplikt.
  • sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Vadstena kommun

Krisledningsstaben aktiverad

Kommunen har aktiverat sin krisledningsstab för att aktivt kunna hantera händelseutvecklingen, ta fram kommungemensamma lägesbilder, analysera utvecklingen framåt och ta fram förslag på beslut och åtgärder på kort och lång sikt. Staben träffas kontinuerligt och bemannas med olika kompetenser.

Samverkan Östergötland

Det finns ett långsiktigt fokus och en väl fungerande samverkan mellan länets alla kommuner, Länsstyrelsen och region Östergötland. Vi arbetar tillsammans för att utbyta kunskap, analysera och samordna våra insatser för att på bästa sätt hantera utvecklingen av situationen.  Varje vecka träffas kommunerna i digitalt möte som samordnas av Länsstyrelsen.