Stöd till näringslivet och föreningar

Just nu är det nya direktiv och regler med anledning av coronaviruset som påverkar dig som företagare. Vadstena kommun vill göra det vi kan för att mildra de negativa effekterna.

Kommunens generella förhållningssätt

 • Vi håller nära kontakt med företagarna för att hålla oss uppdaterade om hur situation är, både via telefon, enkät och digitala möten.
 • Vi håller oss uppdaterade  på hur läget och situationen utvecklas och är beredda att förändra vårt agerande om situationen kräver.
 • Vi förbereder åtgärder för att återstarten ska gå snabbare när krisen väl ebbar ut, exempelvis webbutbildningar och nya projekt.

Exempel på lokala åtgärder enligt rekommendationer och önskemål

Åtgärder för att bibehålla intäkter

 • Genomförande av investeringar och tidigareläggande av inköp
 • Erbjuder tillfälliga lösningar kring försäljning och torghandel
 • Erbjuder butiker att flytta ut försäljning på gatan utan avgift
 • Köper gåvor till egen personal i form av lokala presentkort
 • I Vadstena är alltid parkeringen kostnadsfri
 • Marknadsför det lokala utbudet och uppmuntra till att handla lokalt

Åtgärder för att minska företagens kostnader

 • Ger tidsbestämda hyressänkningar till företag som hyr lokaler
 • Bidrar med stöd kring de statliga stödåtgärderna genom egen lotsfunktion på InfoCenter i samarbete med den regionala Företagsjouren och andra företagsfrämjande organisationer.

Åtgärder för att underlätta företagens omställning

 • Premierar snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering av bygglov, livsmedelstillsyn och annan myndighetsutövning för företag som behöver göra snabba verksamhetsförändringar.
 • Erbjuder råd och vägledning gentemot omställande företag.
 • Tar hänsyn till pandemins påverkan i planeringen av tillsyn.
 • Erbjuder företagare kompetensutveckling via regionalgemensamma projekt.
 • Marknadsför digitala alternativ och kundkontakter.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

 • Ger anstånd och förlänger betalningstider till utsatta företag vid begäran.
 • Kortar ner betalningstider till leverantörer vid behov

Åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar

 • För dialog med kommunens leverantörer som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19.
 • Vid behov används bestämmelserna i kap. 17 LOU som ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal vid bland annat oförutsedda händelser.