Tillsyn av verksamheter som serverar mat och dryck

Med anledning av pandemin har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter för verksamheter som serverar mat och dryck.

Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Nya regler från och med 3 november 2020

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Detta för att minska trängseln och därmed spridningen av covid-19.

 • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.
 • Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan.
 • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:

 • begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra. Riktlinjen är att det ska vara min 1 meter mellan olika sällskap.
 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.
 • vidta lämpliga åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov, för att undvika trängsel, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Handtvätt och handdesinfektion

Du som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får lämplig information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Vad gäller vid servering, Take-away och buffé?

Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande.

Besökare får hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

Take-away/hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

Kommunen gör tillsyn

Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Reglerna gäller för alla näringsverksamheter såsom restauranger, barer, caféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter där gästerna har möjlighet att äta på stället (enligt Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen). Den nya lagen ger miljöinspektörerna rätt att stänga en verksamhet som inte följer reglerna.

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

Rutiner för egenkontroll

Den näringsidkare som serverar mat och dryck ska ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Riskbedömningar ska utföras regelbundet utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Det ska även finnas instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Här finns en checklista du kan använda, liksom mer bra tips och goda exempel.