Din ansökan om bygglov

Här nedan ges exempel på vanliga bygglovärenden och vad du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Alla ritningar ska vara måttsatta och skalenliga. Tänk på att inte använda rutat eller linjerat papper.

Nybyggnad av enbostadshus med garage

Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov
 • Anmälan om kontrollansansvarig
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på nybyggnadskartan.

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Exempel på plan-, sektion- och tekniska ritningar
Exempel på fasadritning, enbostadshus
Exempel på plan-, fasad- och sektionsritning, garage
Exempel på situationsplan, baserad på nybyggnadskarta

Utstakning och kontrollmätning krävs alltid vid nybyggnation.

Tillbyggnad av enbostadshus

Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov
 • Eventuellt anmälan om kontrollansansvarig
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på förenklad nybyggnadskarta

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Exempel på fasad- och sektionsritning
Exempel på plan- och systemritning
Exempel på situationsplan, baserad på förenklad nybyggnadskarta

Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Tillbyggnad av enbostadshus, uterum

Skicka in följande:

 • Ansökan om bygglov
 • Fasadritningar, i skala 1:100, som visar samtliga fasader
 • Planritning, i skala 1:100, som visar planlösning och mått på vad som ska byggas
 • Situationsplan, i skala 1:400, som visar var på tomten och vad som ska byggas, med byggnadsmått och avstånd från tomtgränser.
 • Situationsplan ska baseras på utdrag ur primärkartan

Här är exempel på hur dessa ritningar kan se ut:
Exempel på plan- och fasadritning
Situationsplan, baserad på utdrag ur primärkarta.

Handläggaren beslutar om utstakning och kontrollmätning krävs.

Blankett för ansökan om bygglov

Blankett för anmälan om kontrollansvarig

Blankett för beställning av nybyggnadskarta