Bygga eller riva

När du ska bygga eller riva kan du behöva lov eller göra en anmälan för de förändringar du vill göra. Här hittar du information om när du behöver söka bygg- eller rivningslov eller göra en bygg- eller rivningsanmälan och hur processen går till.

Sök lov eller anmäl i god tid

Lämna in din anmälan eller ansökan om lov i god tid före din planerade bygg- eller rivningsstart. Det är viktigt att dina handlingar är kompletta för att handläggningen av ditt ärende ska kunna påbörjas.