Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Du ansöker om förhandsbesked hos samhällsbyggnadsnämnden.

Blankett för ansökan om förhandsbesked

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att du sedan får bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer i övrigt. Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.