Altanbygge och verktyg

Bygga utan bygglov

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Du kan få bygga till exempel uteplats, skärmtak, friggebod, tillbyggnad och uthus utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov. Kontakta plan- och bygglovavdelningen om du har frågor om ditt projekt.

Läs mer om att bygga utan lov på Boverkets webbplats.

Ibland krävs bygglov ändå

Vadstena är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård och omfattas dessutom av så kallade miljöregler. Inom dessa områden är bygglovbefrielsen borttagen och bygglov krävs alltså för till exempel friggebod, altan eller omfärgning av alla sorters byggnader och detaljer.

Dokument

karta-miljoregler-2015-06-10 (pdf, 768,95 KB)

Karta med område för Vadstenas miljöregler