Världsvattendagen – få koll på hur det funkar med vatten i Vadstena

Hur fungerar det med vatten och avlopp i Vadstena? Det är en av många saker du kan du få koll på genom appen Motala Vadstena Vatten & Avfall.

#hållbaravadstena

Det är Världsvattendagen, en dag som FN:s generalförsamling tog initiativ till 1992. Sedan dess har olika frågor om vatten lyfts fram den 22 mars varje år.

Lokalt sätts detta år fokus på att sprida kunskap om på den lokala vattenförsörjningen.
Du som är nyfiken, ladda hem appen Motala Vadstena Vatten & Avfall, om du inte gjort det tidigare.

Fakta och information

Där kan du klicka in på vår Vattenguide och få fakta och användbar information om hur det fungerar med både dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten och annat.
Visste du till exempel att varje person förbrukar i snitt 140 liter dricksvatten per dygn?
Har du koll på hur många vattenverk det finns i Motala och Vadstena?
Du kan också läsa om dricksvattenkvalitet i båda kommunerna och hur ofta det tas prover på vattnet.
Och att Vadstena har mjukt vatten med en hårdhet på 2,6 dH° och ett pH-värde på 8,5.

Vattenguiden innehåller också information om våra avloppsreningsverk, om vad som gäller för biltvätt och mycket mer.

Du hittar appen Motala Vadstena Vatten & Avfall hos både Google Play och App Store.