Nämnden beslutade om flera förändringar kring parkering

Samhällsbyggnadsnämnden tog vid sitt senaste sammanträde beslut om flera förändringar gällande parkering i Vadstena.

Från den 15 februari kommer det att vara förbjudet att parkera på södra sidan av Kronängsgatan. Det handlar om sträckan  utmed staketet till Fredriksons verkstad. Denna åtgärd görs för att öka framkomligheten. Det har nämligen skett en ökning av framför allt tung trafik efter att den nya infarten till området  – från Kungs Starby – blev färdig.

Kronängsgatan med parkerade bilar utmed gatan.

Utmed stängslet på den bortre delen av Kronängsgatan kommer det att bli parkeringsförbud.

Det finns sedan oktober i fjol en ny parkeringsplats vid silon, intill Kronängsgatan.

Skänningegatan

Det beslutades också att den gamla bussfickan på Skänningegatan, mellan Margaretavägen och Engelbrektsgatan, ska byggas om till parkeringsplatser. Här kommer det vara tillåtet att parkera i högst 24 timmar i följd.

Skänningegatan med bussficka till höger

Den gamla busshållplatsen ska ge plats för parkeringsplatser.

Kråkegatan

Det har varit en besvärlig trafiksituation på Kråkegatan under flera år, bland annat med parkerade bilar som blockerar ingången till Vätternkyrkan, men också utfarter från andra fastigheter. Ibland har inte heller räddningsfordon och renhållningsfordon kunnat ta sig fram på delar av gatan.

För att förbättra framkomligheten tas några av parkeringsplatserna på gatan bort. Det handlar om platserna närmast Strågatan.

Kråkegatan med Vätternkyrkan en bir bort.

Parkeringsmöjligheterna på Kråkegatan kommer att minskas.