Jenny vid hamnen i Borghamn

Jenny: Samarbete det viktigaste inom destinationsutveckling

Under tio veckor har Jenny Melander som praktikant varit en resurs hos Vadstena Turism & Näringsliv AB.

Hon har i studerat i flera år och har en kandidat i kulturgeografi med inriktning turism samt en pågående masterutbildning i Sustainable Destination Development (Uppsala Universitet Campus Gotland).

Hon berättar att samarbete mellan destinationers olika delar framkommit som en alltmer viktig del inom destinationsutveckling och säger:

– När jag fick chansen att praktisera på Vadstena Turism och Näringsliv under tio veckor såg jag framemot att få applicera det teoretiska jag hade lärt mig i en praktisk situation. Under praktiken blev det tydligt att samverkan och samarbete mellan närliggande kommuner och inom kommunerna är väsentliga för att nå en hållbar utveckling för destinationen. Ordet samarbete har under min praktik varit det viktigaste ordet som har använts då destinationsutveckling inte kan ske utan den.

Förutom att tagit del av det dagliga arbetet på InfoCenter har Jenny genomfört en undersökning av lokalbefolkningens inställning till turismen som en del i arbetet mot hållbar turism.

– Nu när praktiken är över ser jag fram emot att få ta med mig alla viktiga lärdomar till nästa steg i min egen utveckling och framtida arbetsmöjligheter, säger Jenny.

Men innan vi släpper iväg Jenny kommer hon att arbete lite extra på InfoCenter i sommar samt bidra till en förstudie om turismskyltning. Därefter önskar vi henne fortsatt lycka till och välkommen tillbaks när det blir dags för magisteruppsatsen.