Andreas Müller står i dörröppning med skolkorridor bakom sig.

Andreas Müller är ny rektor på Petrus Magniskolan.

Andreas Müller är ny rektor på Petrus Magni skola

Andreas Müller började som pedagog 2004. Nu har han tillträtt som rektor på Petrus Magniskolan.

En ny termin har just startat och eleverna i årskurs 7 -9 har påbörjar studierna i de tillfälliga lokalerna på Birgittaområdet, där verksamheten ska bedrivas under två läsår, samtidigt som Petrus Magniskolan genomgår en totalrenovering.

Andreas Müller från Motala har precis tillträtt tjänsten som rektor.

Vilken är din bakgrund?

– Jag har arbetat som pedagog mellan 2004 och 2014, rektor på en F-6 skola 2014-2020, sedan enhetschef 2020-2023.

Vad var det som lockade med rektorstjänsten på Petrus Magniskolan?

– Jag saknade skolans värld och var då i första hand intresserad av att arbeta på en 7-9 skola. När chansen dök upp att få arbeta på Petrus Magni skola så blev valet enkelt.

Vilka är de främsta utmaningarna för dig som rektor?

– Att skapa en organisation som möter elevernas behov och därmed uppfyller läroplanernas och skollagens intentioner, samtidigt som pedagogerna sa ha en bra arbetsmiljö att verka inom.

Hur har starten varit, med tanke på att verksamheten bedrivs i temporära lokaler på Birgittaområdet?

– Intensiv, men det har gått över förväntan tack vare det arbete som skolans personal och  kommunens vaktmästare har utfört.

Om Andreas Müller

Ålder: 46 år.
Familj: Fru och hund.
Bor: Motala kommun.
Fritidsintressen: Träning, musikevenemang och hundpromenader.