Jessica Hallros och Mats Manfredson.

Så jobbar den kommunala näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen på kommunen jobbar för de befintliga företagen, men också för de som vill etablera sig i kommunen. 

Sedan årsskiftet har kommunen en turism- och näringslivsavdelning, efter att denna verksamhet under några år legat under ett kommunalt bolag, Vadstena turism & näringsliv AB.
Det finns en stark företagartradition i Vadstena och på InfoCenter, där servicen för näringslivet i Vadstena finns, har man många bollar i luften. Där sitter bland andra Mats Manfredson, som är näringslivsutvecklare. Just nu pågår förberedelserna inför Vadstenamässan, där han är projektledare, och Mats kan konstatera att intresset att delta är stort från företagen i kommunen:
– Vi hoppas att fylla både Västra vallen samt Borggården på Vadstena Slott som tidigare år och ser fram emot många besökare. Vi ser mässan som en i raden av många positiva händelser i Vadstena under året. 

Rådgivning

Mats Manfredson är också rådgivare för Nyföretagarcentrum i Västra Östergötland, som innefattar Motala, Vadstena, Ödeshög och Boxholm. Mats tar emot Vadstenabor som planerar att starta eget och vill testa sin affärsidé. Det är en kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.
– Vi har under årets första två månader haft betydligt fler rådgivningar än förra året från våra kommuner som ingår i Nyföretagarcentrum Västra Östergötland.
– Dessutom kommer vi att genomföra vår populära starta-eget-kurs ”steget till eget” under våren i Vadstena, en seminarieserie i sex steg, som är ett komplement till våra enskilda rådgivningar 

Nätverkande

Näringslivsavdelningen ordnar under året också en rad nätverksträffar där företagare i Vadstena får möjlighet att träffa varandra. Något som är uppskattat. 

Ett annat viktigt område är att sammanföra initiativ som främjar utveckling och kompetensförsörjning. 

– Det finns mycket att lära av varandra i nätverkandet men också externt stöd från olika företagsfrämjande organisationer att ta del av, säger Jessica Hallros. 

Företagsbesök

Varannan vecka skickas ett nyhetsbrev ut, med nyheter, inbjudningar och aktuell information handplockad för näringslivet.
– Alla som är intresserade av det lokala näringslivet kan prenumerera på det via vadstena.se, påpekar Jessica. 

 Under året gör kommunledningen, tillsammans med kommunikations- och näringslivschef Jessica Hallros, en rad företagsbesök. Även detta är en viktig del av verksamheten.
– En bra dialog och ökad kunskap om varandras verksamhet gynnar företagsklimatet, säger Jessica Hallros.