Porträttbild av Gunilla Ström Nässjander

Gunilla Ström-Nässjander är chef för hemsjukvården.

Nya verksamhetschefen vill utveckla hemsjukvården

Sedan den 20 februari i är Gunilla Ström Nässjander ny verksamhetschef för hälso- och sjukvård. 

I uppdraget som verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård ingår också att vara chef för kommunens hemsjukvård som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Gunilla är själv utbildad sjuksköterska och kommer närmast från Motala kommun.

Vad ser du mest fram mot med nya jobbet?
– Jag vill vara med och utveckla den kommunala hemsjukvården som står inför utmaningar med att möta framtidens behov av hälso-och sjukvård. Antalet vårdplatser har sedan flera decennier minskat och vårdtiderna inom slutenvården kortas samtidigt som vi har en åldrande befolkning med kroniska sjukdomar som lever längre där både vårdbehoven ökar och förändras.

Drivkrafter?
– Jag brinner för utveckling och resultat med fokus på patientsäkerhet. Jag anser att coachande ledarskap är mest gynnsamt där jag vill lyfta medarbetarnas kompetens och stödja dem i deras utveckling för att öka trivsel på arbetet som också kommer att gynna våra patienter.

Varför Vadstena?
– Efter alla mina yrkesverksamma år inom hälso-och sjukvården får jag nu chansen att bidra med min erfarenhet och kompetens till Vadstena kommun som också är min hemkommun. Här får jag tillsammans med hemsjukvårdens fantastiska team utföra hälso-och sjukvårdinsatser för Vadstenas medborgare både i ordinärt och särskilt boende.

Fakta: Gunilla Ström Nässjander

Bor: Strax utanför Vadstena
Familj:  Gift och har två vuxna söner som bor på annan ort.
Tidigare erfarenhet:  Sjuksköterska sedan 1988. Arbetat både inom regionen främst på Lasarettet i Motala och inom  kommunalverksamhet i Motala samt Linköpingskommun. De senaste 20 åren har jag arbetat mot den yngre befolkningen 0-18 år. Kommer senast från Motala där jag har varit chef för elevhälsan samt verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.
Fritidsintressen: Natur och friluftsliv. Umgänge med familj och vänner samt idrottsintresserad.