Daniel har koll på läget

Daniel Wahlström är en känd vadstenabo för de flesta. Sedan drygt ett år är han driftingenjör med ansvar för gator och parker i Vadstena.

– Jag arbetar för vadstenabornas bästa och gillar när det är ordning och reda, säger Daniel.

Daniels jobb handlar om de gator och parker som tillhör kommunen. Det innebär bland annat ansvar för asfaltering, åtgärder i lekparker och naturligtvis gatubelysning.

– Det är viktigt att ha koll på vilka gator som har högst prioritet, berättar Daniel. Budgeten är politisk fastställd och det är den som styr. Då gäller det att planera noga och ha koll på vad olika åtgärder kostar. En liten justering under arbetets gång kan bli dyrbar.

På gång i höst

I höst är Daniel engagerad i arbetet med det nya Rådhustorget. Nu när turistsäsongen är över gäller det att sätta full fart med det, men även med andra mindre projekt.

– Nu jobbar vi även med korsningen Birgittavägen/Nådendalsvägen och vid brandstationen. Här blir det avsmalningar och stensatta ytor och en lite annorlunda gestaltning, fortsätter Daniel.

Daniel och hans kollegor utför inte alla arbeten själva.

– Uppemot 90 procent av alla arbeten utförs av entreprenörer, säger Daniel. Sedan beror det på om det är akuta åtgärder. Då måste vi rycka in själva.

Vadstena Fastighets AB har ansvar för planteringar och gräsytor och utför även andra arbeten åt kommunen. För områden runt slottet och för klosterområdet ansvarar Statens Fastighetsverk, men där finns det ett bra samarbete.

Alla ska ta ansvar för ett bättre Vadstena

Det är inte lätt att själv hinna se allt, men invånarna kan hjälpa till genom att göra Daniel och hans kollegor uppmärksamma på fel och brister.

– Den nya appen Ett bättre Vadstena där man kan anmäla och bifoga bilder på vad som behöver åtgärdas är jättebra, tycker Daniel. Jag gillar ordning och reda och då ska både kommunen och den enskilde ta ansvar för att rätta till fel och brister.

”Dansbandskung”

Vadstenaborna känner ju dig som ”dansbandskung” och undrar naturligtvis om gitarren hänger ostämd på väggen nu?

– Inte alls! Jag och tre killar till spelar fortfarande ett par gånger i månaden. Det är viktigt att hålla igång, men samtidigt ska det vara på en rimlig nivå. Så ett par helger i månaden går det fortfarande att dansa till Wahlströms, avslutar Daniel.

(Texten är hämtad från ”Hemma i Vadstena”, nr 2, 2020)