Vadstena kommun stödjer Grannsamverkan

Vadstena kommun satsar på trygghetsskapande åtgärder. Som en del av det trygghetsskapande arbetet kommer Vadstena kommun att stödja Grannsamverkans verksamhet.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför kommer Vadstena kommun att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

– Vi i Vadstena kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas för inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger kommundirektör Madeleine Andersson.

Starta Grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen/kommunen vid uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via polisen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att boende i området är aktiva inom Grannsamverkan.

 1. Vaksamhet
  Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
 1. Om du är bortrest
  Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
 1. Värdesaker
  Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
 1. Förebyggande åtgärder
  Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

För mer information kontakta: Vadstena kommuns brottsförebyggande samordnare Baharan Raoufi-Kvist, baharan.raoufi-kvist@vadstena.se

Läs mer:
Om Grannsamverkan

Vadstena kommuns brottsförebyggande arbete