Människor som räknar röster kring ett bord medan en kvinna lägger ner röstkuvert i en plastbox.

EU-valet: Onsdagsräkningen genomförd i Vadstena

Under onsdagen genomfördes valnämndens preliminära rösträkning som även kallas uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.

Under arbetsmomentet granskas förtidsröster som underkänts i vallokal, förtidsröster som inte granskats i vallokal och inkomna brevröster.

– Vid det här valet hade vi inga underkända förtidsröster i vallokalerna, men övriga två kategorier förtidsröster har granskats, sade valsamordnare Sara Wiesner.

Närbild på hand och hög med röstkuvert.

Under onsdagsförmiddagen granskades totalt 350 förtidsröster fördelade på kommunens fem valdistrikt. Väljarna prickades av i röstlängden och efter granskning lades valkuverten ner i en valurna där alla dessa röster utgör ett eget uppsamlingsdistrikt. När alla valkuvert ligger i urnan och man försäkrat sig om att inga ytterligare förtidsröster finns kan valurnan öppnas.

– Först därefter öppnas valkuverten och rösterna sorteras efter parti och räknas, berättade Katarina Hydén från valkansliet.

När allt var dokumenterat och protokollfört packades och förslöts valkassar, som därefter transporterades in till länsstyrelsen för slutlig granskning och rösträkning.