Majoriteten: Tommy Kennberg (MP), Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S)

Så här blir kommunens nya budget

Den 24 november röstade kommunfullmäktige för Majoritetens budgetförslag för 2022 med plan för 2023-2024. Majoriteten, som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, fick igenom sin fjärde gemensamma budget i Vadstena – en budget som enligt Majoriteten präglas av framtidstro, hållbarhet och historiskt stora satsningar.

– Vi enades om en plan för Vadstenas utveckling och framtidstro. Därför har bostadsbyggandet tagit fart, trygghetsboendet är på plats, företagsklimatet gott och mycket resurser har lagts till våra ungdomars skola och fritidsliv. Budgeten fullföljer våra löften och visar riktningen för de kommande åren. Vår politiska majoritet har stärkt Vadstenas utveckling, säger Anders Hedeborg (S).

– Budgeten är ett strategiskt framtidsdokument som möjliggör ett fortsatt arbete med Agenda 2030 i kommunens verksamheter, tillägger Tommy Kennberg (MP).

En av de största satsningar i modern historia, på 278 miljoner kronor, är det så kallade Skolprojektet och Fritidsprojektet som omfattar renoveringar av fritids-och skollokaler.

– Skolprojektet har hanterats av olika majoriteter under ett 15-tal år utan att ha kommit i mål. Nu har vi äntligen lyckats få ett enhälligt politiskt beslut. Det är jag både glad och stolt över! Säger Peter Karlsson (M).

Utöver de stora satsningarna på barn- och ungdomar prioriterar S, M och MP medarbetare och brukare inom äldreomsorgen som har haft det tufft under pandemin.

– Vi satsar på socialnämnden som i år fick ett extra anslag på 4,7 miljoner. Nästa år får de 5,2 miljoner. Pandemin har visat att vi behöver förstärka i äldreomsorgen. Där behövs fler händer och fötter, inte färre, säger Anders Hedeborg (S).

Även landsbygdsutveckling har varit en viktig fråga för Majoriteten.

– Vi kommer att satsa 1 miljon på belysning i Hov samtidigt som budgeten skapar förutsättningar för fortsatt hög fiberutbyggnad, säger Tommy Kennberg (MP).

Trots de stora satsningarna och pandemin ser Vadstena kommuns ekonomi fortsatt stark ut.

– Överskottet i Majoritetens budgetförslag för 2022 uppgår till 9,7 miljoner kronor. RUR:en, vår resultatutjämningsreserv behöver inte användas vilket är mycket glädjande. Vi står väl rustade inför framtiden och det är just framtiden denna budget tar avstamp mot, avslutar Peter Karlsson (M).