Nu går Klostermuseet över i ny regi

På fredagen togs nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum. Vadstena kommun och Region Östergötland blir nya huvudmän.

Idag samlades representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att Vadstena kommun och Region Östergötland blir nya huvudmän för museet. Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera klostermuseet.

Avsikten med övergången är att utveckla museiverksamheten och få en säkrare ekonomi på lång sikt. Övergången stöds med drygt 1,3 miljoner kronor i statligt kulturstöd, 1 miljon kronor från Region Östergötland och 150 000 kronor från Vadstena kommun.

– Det är en historisk dag för klostermuseet och en stor dag för Vadstena. Tack vare samverkan, uthållighet och ömsesidig respekt har vi lyckats nå en lösning som vi alla är nöjda med, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena som undertecknade avsiktsförklaringen för kommunen.

– Det känns fantastiskt att vi nu säkrar Sancta Birgitta klostermuseums framtid, en oumbärlig del av Östergötlands kulturarv. Det är viktigt för besöksnäringen både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, säger regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson (S).

På plats på museet var även representanter för den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som drivit klostermuseet fram till nu, Vadstena kommun och Östergötlands museum.

Sancta Birgitta klostermuseum är ett historiskt museum med tonvikt på medeltiden och kulturarvet efter den heliga Birgitta. Museet finns i Folkungaättens palats, en byggnad från 1260-talet intill klosterkyrkan.

Bilden: Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist, regionrådet Eva Andersson och Göran Fältgren från Vadstena kommun undertecknande avsiktsförklaringen