Representanter för SKR och Vadstena kommun utanför kommunhuset

Representanterna från SKR och Vadstena kommun utanför kommunhuset. Foto: Björn Andersson, Vadstena kommun.

Möte med Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är på östgötaturné, och Vadstena kommun var för dagen mötesmålet. SKR:s representanter Anders Knape, ordförande, och Staffan Isling, VD, träffade kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson, vice ordförande Anders Hedeborg och 2:e vice ordförande Roland Sjödahl, samt kommundirektör Madeleine Andersson.

De frågor som diskuterades var bland annat SKR:s viktiga roll för de mindre kommunerna beträffande arbetsgivarpolitik och tillgång till juridisk kompetens. Andra frågor som diskuterades var bland annat bredbandsutbyggnad, civil beredskap och SKR:s betydelse i en samordnande roll vid stora samhällspåfrestningar som till exempel pandemin och ukrainakrisen.