Mattias Granqvist, lokalpolisområdeschef, och Peter Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, signerar det nya medborgarlöftet.

Mattias Granqvist, lokalpolisområdeschef, och Peter Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, signerar det nya medborgarlöftet.

Medborgarlöfte för ett tryggare Vadstena signerat

Idag undertecknade lokalpolisområdeschef Mattias Granqvist och kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson det nya medborgarlöftet. Årets medborgarlöfte utgår ifrån den digitala medborgarenkät som genomfördes under hösten 2021, där Vadstenabor hade möjlighet att lämna synpunkter och komma med förbättringsförslag. Utifrån svaren har polisen tillsammans med Vadstena kommun valt ut följande två områden som vi kommer att fokusera på under de kommande två åren:

  • Vadstena kommun och polisen kommer tillsammans med andra relevanta aktörer att genomföra trygghetsvandringar runtom i Vadstena i syfte att öka den upplevda tryggheten i kommunen.
  • Vadstena kommun och polisen kommer att samverka kring metoder och arbetssätt gällande situationen med motorburen ungdom samt genomföra medborgardialoger med ungdomar om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

– Vi ser att antalet anmälda brott har minskat i Vadstena kommun de två senaste åren. Svaren som vi har fått in via medborgarenkäten varierade i hög grad och det går inte att fastställa någon särskild plats eller problematik som skapar otrygghet för Vadstenabor. Det skapar förutsättningar för polisen att tillsammans med kommunen arbeta mer förebyggande och satsa på trygghetsskapande åtgärder, säger Mattias Granqvist.

– Det är glädjande att antalet anmälda brott i kommunen sjunker, säger Peter Karlsson och försätter: Vi kommer att genomföra trygghets- och förbättringsvandringar runtom i Vadstena för att samla in allmänhetens synpunkter om hur vi kan öka tryggheten och förbättra närmiljön.

Trygghets- och förbättringsvandringarna kommer att genomföras av tjänstepersoner från olika verksamheter och politiker. Till vandringarna kommer näringslivet, föreningar och Vadstenabor att bjudas in. Enligt medborgarlöftet kommer polisen och kommunen fokusera särskilt på ungdomars upplevda trygghet.

– I samband med att vi skapar ett nytt fritidscenter ser vi det som ett bra tillfälle att föra dialog med våra ungdomar och höra hur de ser på tryggheten i Vadstena och hur den kan förbättras. Även det här arbetet kommer att ske kommunövergripande där olika verksamheter kommer att samverka i frågan, avslutar Peter Karlsson.

Inom en snar framtid kommer mer information om hur du kan delta i våra trygghets- och förbättringsvandringar. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook!