Kommunhuset i Vadstena

Kommunens myndighetsutövning har utvärderats

För första gången har Vadstena kommun deltagit i undersökningen Insikt, en servicemätning (sk NKI – Nöjd Kund Index) av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommuner har även möjlighet mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät har skickas till de företagare, privatpersoner, med flera, som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mät-året. Svarsfrekvensen för företagen i Vadstena var 63 procent år 2021. Kommunen är tacksam för de som tagit sig tid att svara och hoppas på ännu fler svar nästa år.

Myndighetsområden som kan ingå i undersökningen är bygglov, serveringstillstånd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och brandskydd.

I Vadstena kommuns resultat ingår denna gång bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Serveringstillstånd och brandskyddsärenden hanteras i Motala kommun. Förhoppningen är att efter 2022 kunna få ett resultat för Vadstena även på dessa områden, förutsatt att antalet ärenden är tillräckligt många.

Enkätundersökningen sammanställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i öppna jämförelser mellan kommuner. I den totala rankingen ingår 189 av Sveriges kommuner där Vadstena placerar sig på en blygsam plats – 170, med ett NKI på 68.

– Vi kommer att analysera resultatet för att se hur vi ska arbeta för att öka nöjdheten, säger kommunens samhällsbyggnadschef Annika Toll. De enskilda svaren kommer ge oss värdefullt underlag för vårt förbättringsarbete. Exempelvis framgår att informationen om processen behöver stärkas, ett arbete som påbörjats.

Målet är ju såklart att klättra i rankingen kommande år. Vadstena kommun vill att Vadstenas företag ska vara nöjda med den myndighetsutövning som erbjuds, därför har man valt att delta i undersökningen med förhoppning att få mer detaljerad information om sin service.

* NKI:t avser företagens svar. Mer om undersökningen och resultatet finns att läsa på: Företagsklimat | SKR